Check Lists:Management/salg af NanoCover Scandinavia Rovsing Management Group aktier CVR 29168547

From PMISwiki
Jump to navigation Jump to search


Salg af Rovsing Group aktier CVR 29168547 (Tidligere: NanoCover Scandinavia A/S)

Har du også lidt et stort tab på de tidligere NanoCover Scandinavia aktier (Nu Rovsing Group)? Da selskabet ikke længer er børsnoteret er det vanskeligt at handle aktierne - og dermed realisere et tab som kan fradrages på selvangivelsen.

Jeg er blevet tilbudt "1 krone uanset antal" af virksomheden (Rovsing Group A/S). I stedet for at sælge min beskedne post, så her jeg besluttet mig for at købe lidt flere i stedet for. Jeg tilbyder at købe dine aktier for den reelle værdi (aktiens indre værdi j.f. seneste regnskab).

Baggrunds information

NanoCover Scandinavia (Fondskode DK0060043859 nu afnoteret) skiftede navn 26/8/2008 til NanoCover AS (samme fondskode) og blev taget af børsen 4/1/2010. Senere i 2010 skiftede selskabet navn til Rovsing Management Group A/S, hvor "NanoCover" aktiviteterne også blev solgt fra. Efter generalforsamlingen i 2013 skiftede selskabet navn til Rovsing Group A/S.

Læs mere her:


CVR: 29168547 Aktie kapital 23.218.507 fordelt på aktier a 0,10 kr stykket (232 mio. aktier).

Senest regnskab: egenkapital: 22.530.545 Indre værdi (j.f. seneste regnskab): 0,09703 Kr.

Mit tilbud

Jeg tilbyder at købe dine aktier til DKK: 0,10 stykke (uanset antal) det svare til en pris som er 3% bedre en den indre værdi.

Hvis du har 10 aktier eller derunder er det bedre at sælge til Rovsing Management Group som tilbyder at betale én krone uanset antal. Men har du fx. 20000 aktier så er min pris DKK: 2000 (altså 1999 bedre end Rovsing Management Group tilbyder).


Hvis du er interesseret så drop mig en mail på psa@carus.dk

Jeg vil senere uploade en form kontrakt, vi kan bruge til handlen.

Hvis du er interneret i at købe mine aktier er du også velkommen til at kontakte mig.


Update Dec 2018:

ROVSING GROUP A/S UNDER TVANGSOPLØSNING: Se CVR data


Derfor giver det ikke mening at handle denne aktie ;-)

Peter Stig Andersen

Virtual team A/S